Obsah

Zpět

Schválený závěrečný účet obce za rok 2016

Prohlášení...zde ke stažení, FIN 2-12...zde ke stažení, Rozvaha...zde ke stažení, Výkaz zisku a ztrát...zde ke stažení, Příloha obec...zde ke stažení, Přehled přijatých dotací...zde ke stažení,   Přehled poskytnutých dotací...zde ke stažení, Přehled čerpání fondů...zde ke stažení, Zpráva o majetku obce...zde ke stažení, Zpráva o přezkoumání  hospodaření 2016...zde ke stažení, Výkazy základní školy - rozvaha, výkaz zisku a příloha...zde ke stažení, zde ke stažení, zde ke stažení

Vyvěšeno: 19. 6. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2018

Zodpovídá: Jiří Šabatka,Mgr.

Zpět