Obsah

Zpět

Změna č. 2 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic je platná

Změna č. 2 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dne 28. 4. 2017 byla na základě usnesení Zastupitelstva obce Dobrá Voda u Českých Budějovic vydána změna č. 2 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic. Tato změna č. 2 územního plánu nabyla účinnosti dne 13. 5. 2017.

Místo uložení změny č. 2 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic:

  • Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic

  • Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice

  • Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice

  • Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Vyvěšeno: 16. 5. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Jiří Šabatka,Mgr.

Zpět