Navigace

Obsah

Historie  knihovny počíná v roce 1921, kdy obec zakoupila knihovnu Národní jednoty pošumavské, bylo to 128 svazků za 560 Kč. Knihovna pak byla umístěna v zadním traktu německé školy a slavnostně otevřena 30. června 1922. O deset let později již měla 576 svazků a ročně přes 5 000 výpůjček. Během dalších desetiletí se ve funkcích knihovníků vystřídali: Václav Hampl, František Busta, František Hnilička, Josef Minár, Matěj Borovka, Václav Slezák, Hugo Kobilka, František Mikulášek, Josef Špaček, Božena Seppová a od roku 2003 Marie Vondrů. / Vondra, Václav: Mým domovem je Dobrá Voda str. 29/.

Po připojení obce k městu České Budějovice se stala knihovna pobočkou Státní vědecké knihovny a v té době se zde střídaly knihovnice této organizace. Po znovuosamostatnění obce Dobrá Voda ji od 1. července 1997 znovu převzal obecní úřad a díky tomu mohla být knihovna zachována.

Díky šťastnému rozhodnutí našeho obecního zastupitelstva se postupně podařilo knihovnu přestěhovat ze zcela nevyhovujících "Vozovek" (stála do r. 2003 v téměř stejném místě, jako dnešní knihovna) nejprve do tehdy volného pavilonu mateřské školy a později v roce 2008 do nově vystavěných prostor v centru obce v Lázeňské ulici. Každé stěhování přineslo změnu k lepšímu. V současné době, kdy se knihovna může chlubit nejmodernějším vybavením, dosahuje zdvojnásobení činnosti ve srovnání s dobou před  posledním stěhováním.