Navigace

Obsah

Územní plán obce


Územní plán obce nabyl účinnosti dne 6.2.2012. Jeho změna č. 1. nabyla účinnosti dne 10. 4. 2015. Byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný operační program "Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik" jako individuální projekt č. CZ.1.06/5.3.00/08.07433. Jeho kopie jsou uloženy na příslušných odborech Krajského úřadu a Magistrátu města České Budějovice.

Místo uložení územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic a změny č. 1 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic:

 

 

 

      Změna č.3 územního plánu Dobrá Voda u Č. Budějovic byla vydána na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne

      3.6.2019

      Změna č.3 územního plánu Dobrá Voda u Č. Budějovic nabyla účinnosti dne 18.6.2019.