Obsah

Mgr. Petra Miková     -   předseda redakční rady

Ing. Marcel Chrástka  -   člen redakční rady

Milan Přecechtěl       -   člen redakční rady