Obsah

Územní plán obce


Územní plán obce nabyl účinnosti dne 6.2.2012. Jeho změna č. 1. nabyla účinnosti dne 10. 4. 2015. Byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný operační program "Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik" jako individuální projekt č. CZ.1.06/5.3.00/08.07433. Jeho kopie jsou uloženy na příslušných odborech Krajského úřadu a Magistrátu města České Budějovice.

Místo uložení územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic a změny č. 1 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic:

 • Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, včetně dokladové části
 • Magistrát města České Budějovice, stavební úřad
 • Magistrán města České Budějovice, odbor územního plánování
 • Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánu a investic

 

 • Změna č. 2 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic

  Dne 28. 4. 2017 byla na základě usnesení Zastupitelstva obce Dobrá Voda u Českých Budějovic vydána změna č. 2 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic. Tato změna č. 2 územního plánu nabyla účinnosti dne 13. 5. 2017.

  Místo uložení změny č. 2 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic:

 • Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic

 • Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice

 • Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice

 • Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

 

 •  Změna č.3 územního plánu Dobrá Voda u Českých Budějovic

      Změna č.3 územního plánu Dobrá Voda u Č. Budějovic byla vydána na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne

      3.6.2019

      Změna č.3 územního plánu Dobrá Voda u Č. Budějovic nabyla účinnosti dne 18.6.2019.