Obsah

Czech point


Jaké výpisy lze u nás získat 

Od 01.01.2009 je na kontaktním místě CZECH POINT  (obecní úřad Dobrá Voda u Českých Budějovic) vyřídit :


Výpis z bodového hodnocení řidiče

umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Kdo si může požádat: přímo sám žadatel případně jím určený zmocněnec

Co k tomu budete potřebovat: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nepovinně je možné uvést také číslo řidičského průkazu

Správní poplatek: za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč


Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky.

Kdo si může požádat: požádat si může kdokoli (jde o veřejný rejstřík)

Co k tomu budete potřebovat: pouze IČO organizace

Správní poplatek: za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč


Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete: Úplný i částečný výpis Listu vlastnictví

Co k tomu budete potřebovat: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví, popř. parcelní číslo, u budov č.p., č.e.

Správní poplatek: za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč


Úplný výpis z Obchodního rejstříku

Co k tomu budete potřebovat: IČ (identifikační číslo organizace)

Správní poplatek: za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč


Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku

Co k tomu budete potřebovat: IČ (identifikační číslo organizace)

Správní poplatek: za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč


Výpis z Rejstříku trestů

Co k tomu budete potřebovat: Platný průkaz totožnosti

Správní poplatek: 100,- Kč