Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic
Dobrá Voda u Českých Budějovic
rozšířené vyhledávání

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

  • Historie SDH v Dobré Vodě u Č.Budějovic

1. ledna 1927 zahájil tehdejší dobrovodský starosta Karel Kromholz ustavující schůzi za přítomnosti starosty hasičské župy ,,Budivoj“ Augustina Šembery a přísedícího zemského výboru p. Sarauera na níž byly schváleny stanovy sboru a provedeny volby funkcionářů.

Bylo schváleno 44 členských přihlášek. Prvním starostou sboru byl zvolen Rudolf Kovář, jednatel F. Busta, pokladníkem J. Minář, náčelníky P. Mařík a F. Šmíd. O dva měsíce později bylo přijato dalších 26 členů. Členové se zúčastňovali společenských akcí, zásahů u požárů, pořádali zábavy a společné večírky.

V následujícím období byl starostou zvolen František Vrba a do výboru zvolen František Augustin.

V letech 1929 – 1931 se činnost úspěšně rozvíjela a byla pořízena úplná výstroj pro 18 mužů a výzbroj pro 15 mužů. Vzhledem k tomu, že sbor stále nevlastnil hasičskou stříkačku byla v r. 1931 přijata nabídka továrníka Frolíka na dodání motorové stříkačky pro koňskou přípřež v ceně

Původní skladiště

26.500,-Kč a začala se řešit otázka zřízení hasičského skladiště.

V roce 1932 byl starostou opět R. Kovář. Byly odeslány prosebné dopisy majitelům cihelen, kteří nakonec darovali cihly a dřevo na stavbu hasičského skladiště, jehož stavba byla ještě v témže roce započata.V dalších letech se nadále rozvíjela činnost sboru, takže došlo k rozdělení činných členů na dvě čety, přičemž v horní části obce byl zvolen velitelem V. Prokeš a v dolní části L. Jakeš.

Jednatelem byl zvolen Václav Břížďala, který tuto funkci vykonával přes 40 let.

V roce 1942 byly ve smyslu nařízení ministerstva vnitra převedeny závazky hasičstva na obec. Majetek sboru byl předán obci, která ho převodem převzala jako účelové jmění obce. Během války zajišťoval sbor technickou činnost v rámci civilní obrany, jejíž vyvrcholení bylo 23. března 1945 náletem na budějovické nádraží. Na záchranných pracích u nádraží a v obytných domech v Suchém Vrbném se podílelo 12 příslušníků sboru.

Konec války předznamenal nový rozvoj činnosti sboru. Již 5. května 1945 nastoupili příslušníci k výkonu pořádkové služby a aktivně se podíleli na průběhu revolučních dnů. Dne 8. července 1945 se konala první poválečná valná hromada sboru. Starostou byl zvolen Stanislav Augustin, velitelem Jan Hudec, zástupcem Václav Prokeš, jednatelem Václav Břížďala, zbrojmistrem František Motl, pokladníkem Jan Chrt a strojmistrem František Šafář.

V roce 1946 se odstěhoval velitel Jan Hudec do pohraničí a na jeho místo nastoupil Petr Mařík.

Nemalou zásluhu měl sbor na jednáních a přípravách k výstavbě kulturního domu v Dobré Vodě, k jehož realizaci však nedošlo. Nové společenské upořádání v 50tých letech se projevuje tím, že veškerou péči o materiální vybavení převzal stát.Za budovou vidíme původní skladiště

V létech 60tých měla činnost sboru dobrou úroveň. Jednotka se zúčastňovala soutěží, úspěšně se rozvíjela práce s požárnickým dorostem a žáky.Další léta práce sboru se vyznačovala budováním požární zbrojnice, zabezpečování úkolu prevence i represe, což se projevilo ve vysokém hodnocení OV svazu požární ochrany.

V roce 1964 byl do funkce předsedy zvolen jeden z mladších členů bratr František Schmidmaier.

V letech 1968-69 byla činnost sboru částečně narušena, avšak ne na tolik, aby její zásady a cíle nezůstaly zachovány.

V roce 1970 byl předsedou zvolen Jan Mareš a někteří další představitelé se stali součástí tehdejšího občanského výboru. Po úmrtí Václava Břížďaly v r. 1973 přebírá jeho funkci Václav Chrt. V tomto roce byla též započata adaptace požární zbrojnice na současný stav.Vzhled před poslední přestavbou

Vzhledem k nedostatku mladých členů byla uzavřena smlouva se základní školou v Dobré Vodě k výchově požárnické mládeže. Výsledky práce s mládeží byly plně uspokojivé, avšak po následném odchodu mladých členů se začala projevovat stagnace v represivní činnosti, která nadále byla zajišťována členy starší generace.

V roce 1985 se zdravotních důvodů odstupuje z funkce předsedy sboru brat Josef Mareš a jeho nástupcem byl zvolen bratr Miroslav Prokeš. Vzhledem k uzavření hotelu Emauzy se dostavily potíže s místem konání schůzí sboru. Proto se schůze konaly pod širým nebem, častěji však v garáži u bratra Hájka. V krátké době se podařilo uplatnit požadavek na požární vozidlo a to bylo našemusboru přiděleno.

V roce 1988 byla provedena výměna na postu hospodářky.Novou hospodářkou byla zvolena sestra Božena Majerová.

V revolučním roce 1989 podepsalo přihlášku 9 mladých mužů. Byla sestavena zásahová jednotka, která se zúčastňovala soutěží požárních družstev. Bohužel činnost tohoto dobře vycvičeného družstva ztroskotala na zázemí a materiálním vybavení. U příležitosti 65. výročí založení sboru byla na hřišti pořádána soutěž požárních družstev, které se zúčastnilo 11 sborů, z toho dvě družstva žen.

Za dlouholetého velitele sboru bratra Hájka, který tuto funkci vykonával 15 let nastupuje mladší člen bratr Pavel Trypes.

V roce 2000 byly provedeny změny ve výboru naší organizace. Starosta Prokeš Miroslav, zástupce Augustin Stanislav, velitel Tropea Pavel, zástupce velitele Hájek Drahoslav. V tomtéž roce bylo s konečnou platností ukončeno majetkoprávní uspořádání hasičské zbrojnice. Tato byla převedena po dohodě do majetku obce Dobrá Voda. Uvolněnou přilehlou garáž nechal obecní úřad upravit na klubovnu s topením a sociálním zařízením.Demontáž věže na sušení hadic

  • V současné době je vedení sboru v následujícím složení.

Starosta Stanislav Augustin, místostarosta Vítězslav Kolda, velitel Pavel Trypes a jeho zástupcem Milan Čečka. Hasičský sbor v Dobré Vodě měl vždy, má a věřím, že i nadále bude mít své místo. Za více než 80 let svého trvání dokazoval životaschopnost a své klady pro veřejně prospěšnou činnost. Dokázal, co zmůže nadšení a obětavost jeho členů a funkcionářů.

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Mapy

https://app.gisonline.cz/132

Mapy obce, včetně leteckých snímků, katastru nemovitostí a  územního plánu

Virtuální prohlídka

Pro zobrazení virtuální prohlídky klikněte na obrázek

Virtuální prohlídka města Dobrá Voda u Českých Budějovic

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
1
24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5